Elevtal

Skolen er vokset stille og roligt fra 23 elever
ved opstarten i 1988 til et elevtal på 159 i dag.

Som elev på Aulum Kristne Friskole optages enhver, der retter henvendelse til skolen og opfylder følgende kriterier:

  • Eleven skal være skoleparat. (Vurderes i samarbejde med afgivende institution og/eller hjemmet).
  • Eleven skal være i stand til at følge ordensreglerne.
  • Elev og forældre skal være loyale over for skolens grundlag og formål.
  • Elever op til klassekvotientgrænsen optages i den rækkefølge indskrivningssedlerne modtages og bekræftes af skolelederen.
  • Indskrivningsseddel findes på skolens hjemmeside. Elever, der flytter fra anden skole, optages efter personlig samtale. (Elev og forældre).
  • Elever på venteliste tages ind, hvis skolen vurderer, at klassen kan rumme flere elever.
  • Skolen forbeholder sig ret til at prioritere elever på ventelisten efter, hvem der passer bedst ind i klassen.
  • Klassestørrelsen er fastsat til maksimum 20 elever til skolestart i børnehaveklassen.
  • Efterfølgende kan der muligvis optages flere, dog ikke flere end 24 i hver klasse. Det vil i hvert enkelt tilfælde bero på en vurdering af klassen, om der optages nye elever.

Aulum Kristne Friskole

Østergade 11
7490 Aulum
Copyright © 2020 Aulum Kristne Friskole