Indskrivning

Som elev på Aulum Kristne Friskole optages enhver, der retter henvendelse til skolen og opfylder følgende kriterier:

  • Eleven skal være skoleparat. (Vurderes i samarbejde med afgivende institution og/eller hjemmet).
  • Eleven skal være i stand til at følge ordensreglerne.
  • Elev og forældre skal være loyale over for skolens grundlag og formål.
  • Elever op til klassekvotientgrænsen optages i den rækkefølge indskrivningssedlerne modtages og bekræftes af skolelederen.
  • Indskrivningsseddel findes på skolens hjemmeside. Elever, der flytter fra anden skole, optages efter personlig samtale. (Elev og forældre).
  • Elever på venteliste tages ind, hvis skolen vurderer, at klassen kan rumme flere elever.
  • Skolen forbeholder sig ret til at prioritere elever på ventelisten efter, hvem der passer bedst ind i klassen.
  • Klassestørrelsen er fastsat til maksimum 20 elever til skolestart i børnehaveklassen.
  • Efterfølgende kan der muligvis optages flere, dog ikke flere end 24 i hver klasse. Det vil i hvert enkelt tilfælde bero på en vurdering af klassen, om der optages nye elever.

Hvis man har besluttet sig for at vælge Aulum Kristne Friskole som skole for sit barn, opfordrer vi til, at man får skrevet barnet op – gerne i god tid inden skolegangen ønskes påbegyndt, af hensyn til skolens planlægning. Indskrivningen foregår normalt ved et besøg på skolen, så man samtidig kan få afklaret eventuelle spørgsmål. (Se evt. vores optagelseskriterier).

Da vi tilstræber en klassekvotient på 20 elever, er der nogle årgange, der er tæt på at være fyldt op, mens der er bedre plads på andre årgange. Kontakt evt. skolen for at høre, om der er plads på aktuelle årgange.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger om skolen, er I velkomne til at kontakte os!

(Indskrivningssedlen kan skrives ud, udfyldes og sendes til skolen. Herefter vil skolen bekræfte, at vi har modtaget indskrivningen, samt give besked om, hvorvidt der er plads på årgangen, eller der er venteliste.)

Aulum Kristne Friskole

Østergade 11
7490 Aulum
Copyright © 2020 Aulum Kristne Friskole