Om Aulum Kristne Friskole

Hvem er vi?

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent grundlag. Skolen er oprettet i 1988 og er siden vokset stille og roligt og har gode, nye bygninger. Vi mener, eleverne trives bedst med en anerkendende tilgang, og glæder os over at give og modtage smil dagligt.

Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne eleverne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen, bl.a. ved at præsentere dem for Jesus som Guds søn, sådan som det er beskrevet i Bibelen.

Pædagogisk profil

Ved det pædagogiske arbejde med børnene ønsker vi at

 • styrke barnets selvværd
 • styrke barnets ansvarsbevidsthed
 • styrke barnets sociale bevidsthed
 • styrke barnets fantasi
 • styrke barnets sproglige bevidsthed
 • styrke barnets musiske udfoldelse og kreativitet
 • styrke barnets motorik
 • styrke et godt kammeratskab på tværs af alder og køn
 • give plads til medbestemmelse
 • give plads til barnets leg
 • give plads til at barnet kan være barn

Vi gør det bl.a. ved at

 • give barnet tryghed
 • vise ægte omsorg
 • opmuntre eleverne
 • give og kræve respekt
 • tale ordentligt til eleverne
 • give muligheder for udfoldelse i leg og fantasi
 • opstille sociale spilleregler
 • give barnet mulighed for at forundres

Værdigrundlag

Aulum Kristne Friskole er, som navnet antyder, en kristen friskole. Det betyder bl.a., at alle lærere og pædagoger er kristne. Vi ser hver elev som et enestående menneske, skabt af Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker.

Vi ønsker, at barnet må se sin værdi som et skabt menneske, erkende sit ansvar for andre og lære at tage hensyn til omgivelserne. Vi ønsker at give hvert barn gode faglige kundskaber i de almindelige skolefag, såvel som vi ønsker at lade hvert barn se sin værdi i det omgivende samfund.

Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne eleverne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen, bl.a. ved at præsentere dem for Jesus som Guds søn, sådan som det er beskrevet i Bibelen.

Aulum Kristne Friskole

Østergade 11
7490 Aulum
Copyright © 2020 Aulum Kristne Friskole