Undervisnings-miljøvurdering

Der er i skoleåret 2019/2020 gennemført undervisningsmiljøvurdering via trivselsværktøjet fra dcum.

Resultaterne er samlet i en rapport for 0.-3. kl. og en rapport for besvarelserne i 4.-9. kl.

For at understøtte elevernes trivsel er der taget initiativ til:

  • Skolernes trivselsdag i starten af marts prioriteres af alle skolens klasser
  • Trivsel eksplicit på skemaet i det vi kalder “AKF-time” på alle årgange
  • Efteruddannelse af en akt-vejleder blandt skolens lærere, der bl.a. udarbejder årshjul for indsatserne på skolen ift. trivsel i det sociale samspil eleverne imellem

Aulum Kristne Friskole

Østergade 11
7490 Aulum
Copyright © 2020 Aulum Kristne Friskole